Skärmild

Instruktioner

Det finns 5 olika sökmetoder i databasen: Författare, Titel, Deckarfigur, Deckarserie och Publiceringsår.

Du kan söka Författare med Efternamn, Förnamn, med Efternamn eller med Förnamn, t.ex. Lapidus, Jens eller Lapidus eller Jens. Man kan använda stora- eller småbokstäver, t.ex. Hennning eller henning. Mellan efternamn och förnamn finns en komma samt ett mellanslag.
Du kan söka med ett helt ord t.ex. Titel / Aurinkomyrsky och du får resultatet Aurinkomyrsky av Åsa Larsson eller du kan söka med en del av ordet. t.ex. aurinko eller myrsky och du får samma resultat.
Använd %-symbolen för att ersätta ett enskilt tecken och du kan använda trunkering, t.ex. Författare / Ma%k och du får sökresultatet både Mankell och Marklund.